Kurs Jogi Introductory II

czerwiec 2016 Kurs Nauczycielski Introductory II

Do udziału w kursie zapraszam osoby praktykujące regularnie jogę metodą Iyengara

od co najmniej 3 lat, które pragną pogłębić swoją praktykę, już uczą lub w przyszłości zamierzają rozpocząć nauczanie.

Program:
Pierwszy rok poświęcony jest głównie doskonaleniu praktyki podstawowych asan i pranajam, a także nauce obserwowania i samokorekty oraz zastosowania pomocy do ćwiczeń. Głównym tematem drugiego roku będzie doskonalenie praktyki i nauczania podstawowych asan na stopień Introductory I, a trzeci rok – na stopień Introductory II. Szczegółowa lista asan ujętych w programie znajduje się na stronie PSJI.
Program obejmuje również: elementy metodyki nauczania, podstawowe zestawy terapeutyczne, umiejętności zastosowania różnorodnych pomocy do ćwiczeń, wprowadzenie do anatomii i fizjologii oraz studiowanie wybranych Jogasutr Patańdżalego, fragmentów Bhagawad Gity oraz Upaniszad.
Obowiązkowy jest również udział  raz w roku w warsztacie prowadzonym przez nauczyciela stopnia Senior (w sumie 4 dni).
Na zjeździe ‚zerowym’ odbędzie się egzamin praktyczny. Osoby, które zdadzą go pomyślnie zostaną dopuszczone do udziału w kursie.
Osoby, które pomyślnie ukończą cały kurs i  egzamin,wewnętrzny będą mogły przystąpić do egzaminu na stopień „Introductory II”organizowany przez Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce

Plan zajęć na rok 2016-2017

czrwiec 2016 – egzamin wstępn

Miejsce:
Kraków, ul Długa 17, Sadhana, Szkoła Jogi.

Orientacyjny program sesji od 1 zjazdu:
sobota:
• 12.00 – 14.30 – asany – praktyka
• 14.30 – 15.00 – przerwa na posiłek
• 15.00 – 15.30 – test pisemny
• 15.45 – 17.45  nauka obserwacji i korekty
• 18.00 – 19.15 – praktyka własna
• 19.15 – 20.00 – recytacja i medytacja
niedziela:
• 08.00 – 10.30 – asany  praktyka
• 10.30 11.00 – przerwa
• 11.00 – 12.30 – pranajama
• 12.45 – 14.00 – obserwacja i korekta + użycie pomocy
• 14.30 – podsumowanie sesji

Od kandydatów wymagane są co najmniej 3 lata regularnej praktyki jogi według metody Iyengara, list od dyplomowanego nauczyciela rekomendujący do udziału w kursie oraz członkostwo w PSJI. Wzór formularza rekomendacyjnego oraz formularza zgłoszeniowego znajdziesz na stronie PSJI.
Osoby zakwalifikowane na kurs powinny zapisać się do PSJI (członkowstwo w PSJI jest warunkiem dopuszczenia do egzaminów. Koszt 50 zł).
Na pierwszy zjazd proszę zabrać rekomendację, oraz formularz zgłoszeniowy podpisany własnoręcznie i z przyklejonym zdjęciem.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem proszę o dokonanie zgłoszenia drogą mailową oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 175 zł  na konto:

CIRANTAR
Konrad Kocot,
ul. Bandurskiego 66/4,
31-515 Kraków,
IDEA BANK 67 1950 0001 2006 0331 7358 0002

Konrad Kocot – dyplomowany nauczyciel jogi Iyengara stopnia senior III, upoważniony przez Instytut Iyengara w Punie, do przeprowadzania szkoleń i egzaminów nauczycielskich.