Wymagania i formularze

Wymagania dla Kursantów poszczególnych Kursów Nauczycielskich. Ilość wymaganych w ciągu roku asyst i obserwacji:

I rok kursu Introductory II ​

5 godzin obserwacji​

4 dni warsztatu z nauczycielem stopnia minimum Senior I​

II rok kursu Introductory II​

5 godzin obserwacji​

5 godzin asyst​

4 dni warsztatu z nauczycielem stopnia minimum Senior I​

III rok kursu Introductory II​

5 godzin obserwacji​

5 godzin asyst​

4 dni warsztatu z nauczycielem stopnia minimum Senior I​

Źródło http://psji.pl/Nauczyciele/Egzaminy-nauczycielskie